Oppføringer av Mari Lyssand, kommunikasjonsrådgivar i Os kommune

Politivedtekt for Bjørnafjorden kommune på høyring

  Fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune vedtok i møte 17. juni 2019, sak 47/2019, å legge  framlegg til Forskrift om politivedtekt for Bjørnafjorden kommune ut til offentleg ettersyn. Frist for å koma med innspel er 1. september 2019. Eventuell høyringsuttale kan sendast Os kommune, Postboks 84, 5202 Os eller på e-post til postmottak@os-ho.kommune.no. Du kan òg […]

Slik stemmer du

Måndag 9. september er det kommune- og fylkestingsval, men du kan stemme alt no. Førehandsstemming Frå 12. august til 6. september er det ordinær førehandsstemming. Det vil seie at du kan stemme på det partiet du ønskjer, og eventuelt gje einskilde kandidatar ei ekstra stemme. Dette gjeld om du stemmer i eitt av dei to […]

To nye leiarar tilsett i Bjørnafjorden brann og redning

Erik Walden er tilsett som leiar beredskap / varabrannsjef i Bjørnafjorden brann og redning. Han kjem frå stillinga som underbrannmeister og utrykningsleiar i Bergen brannvesen. Walden tiltrer etter avtale med brannsjefen. Espen Storum har takka ja til stillinga som leiar førebyggande avdeling i Bjørnafjorden brann og redning, og tiltrer stillinga etter ferien. I juni blei […]

Manntalet er lagt ut

For å kunne stemme ved valet til kommunestyret i Bjørnafjorden kommune og fylkestinget i Vestland fylke må du stå i manntalet. Manntalet er ei liste over alle som har stemmerett ved val i Noreg. Det er ikkje nødvendig å registrere seg eller på nokon måte melde seg inn i manntalet – alle som har stemmerett […]

Prosjektet NAV Bjørnafjorden er i gang

  NAV-tilsette i Os og Fusa, i tillegg til flyktingetenesta i Fusa kommune, gjennomførte før sommarferien første workshop, og er såleis godt i gang med prosjektarbeidet. På workshopen blei det arbeidd med etikk, forslag til arbeidsgrupper, mandat og avstemming over forslag på visjon for NAV Bjørnafjorden. Ifølgje prosjektleiar Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth var tilbakemeldiga frå medarbeidarane […]

Vi søkjer kommunalsjef samfunnsutvikling og einingsleiar plan

Bjørnafjorden kommune lyser ut to spanande leiarstillingar, begge med søknadsfrist 20. august. Kommunalsjef samfunnsutvikling Vår nye kommunalsjef for samfunnsutvikling skal gjennom medarbeidarane sine legge til rette for  utvikling og infrastruktur på ein måte som gjer at kommunen kan skape attraktive tettstadar og livskraftige lokalsamfunn. Du vil ha ansvar for å levere heilskaplege og innovative tenester […]

Visste du at du kan stemme alt no?

Tidleg førehandsstemming er eit tilbod for å sikre at alle veljarar som ønskjer det, skal få avgi stemme. I komande Bjørnafjorden kommune kan du stemme i Kommunetunet i Eikelandsosen og i  Kommunetorget i Os rådhus. Perioden for vanleg førehandsstemming er 12. august til 6. september, og sjølve valdagen er måndag 9. september. Til kommunestyret for […]

Status innplassering i kommunereforma

Ifølgje kalenderen er det sommar, og ein fortent ferie er i gang eller like rundt hjørnet for dei aller fleste. I dag er det 182 dagar til vi blir Bjørnafjorden kommune. I mange avdelingar og einingar er innplasseringa av tilsette i den nye organisasjonen fullført, medan andre av ulike årsaker er forseinka. Elisabeth Farstad, prosjekteigar […]