Oppføringer av Mari Lyssand, kommunikasjonsrådgivar i Os kommune

NAV-leiar for Bjørnafjorden tilsett

Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth er tilsett som leiar for NAV Bjørnafjorden frå 1. januar 2020. Han blir òg statleg leiar for Region Midthordland, som omfattar kommunane Bjørnafjorden, Samnanger og Austevoll. I Os er NAV delt i ei kommunal og ei statleg styringsline, og det er per dags dato ein leiar for kvar line. Med NAV Bjørnafjorden […]