Oppføringer av Ragnhild Stende Bjaadal, kommunikasjonsrådgivar i Os kommune

Trine Lindborg (Ap) blir ordførar og Harald Lekven (Sp) varaordførar i Bjørnafjorden kommune

Fem av dei sju partia som fekk plass i Bjørnafjorden kommunestyre etter valet 9. september, er einige om at den nye kommunen skal styrast av Arbeidarpartiet (8 mandat), Senterpartiet (5 mandat), Miljøpartiet Dei Grøne (3 mandat), SV (1 mandat) og KrF (1 mandat). Trine Lindborg (54) frå Arbeidarpartiet blir ordførar, medan Harald Lekven (62) frå […]

Dette er kommunestyret for Bjørnafjorden kommune

(Personstemmer/slengjarar i parentes) Fremskrittspartiet 1: Terje Søviknes (2.124/189) 2: Espen Aspenes (322/19) 3: Laila Reiertsen (300/17) 4: Eirik André Hesthamar (182/29) 5: Gustav Bahus (185/8) 6: Magne Djuvik (156/27) 7: Tore Kleppe (185/16) 8: Marianne Hjelle (122/16) 9: Bjarte Aarvik (69/10) 10: Jonn Garvik (64/9) 11: Tor Inge Døsen (68/4) 12: Ole Viggo Skaathun (67/5) […]

Informasjon til media i samband med valdagen 9. september

Valsekretariatet i Bjørnafjorden kommune håpar denne informasjonen kan bidra til ei så smidig valavvikling som mogeleg for både media og oss som jobbar med den praktiske gjennomføringa på valdagen 9. september. Film/foto i vallokala/ved stemmegiving Bjørnafjorden kommune har 12 vallokale, seks i Os kommune og seks i Fusa kommune. I Noreg blir det gjennomført hemmelege […]

– Oppfyller intensjonsavtalen og vel så det

Dei aller fleste og største tenestene i Bjørnafjorden kommune skal ligge akkurat der dei ligg i dag, og dei aller fleste tilsette vil ha nett same arbeidsplass. Unntaket er nokre stillingar knytte til administrasjonen, som vil bli fordelte mellom kommunesenteret på Osøyro og kommunedelsenteret i Eikelandsosen. Fordeling av arbeidsplassar Intensjonsavtalen er hovuddokumentet dei to samanslåingskommunane […]

Gjer deg klar for Bunadbonanza!

Bunadbonanza! Ei feiring av bunadane i Bjørnafjorden kommune Utstilling i Griegsamlingen, Oseana kunst- og kultursenter 2. november 2019 – 5. januar 2020 Bunadane i Bjørnafjorden fortel spennande og fargerike historier om bjørnafjordingar gjennom tidene. I november opnar utstillinga «Bunadbonanza!» i Griegsamlingen i Oseana kunst- og kultursenter. Fusa husflidslag, Os husflidslag, Oseana og Bjørnafjorden kommune står […]

Velkommen til Skaparkraft i Eikelandsosen 17.-19. september 2019

Skaparkraft er namnet på tre dagar i innovasjonen sitt teikn i Gründerparken i Eiklandsosen. Skaparkraft er eit initiativ frå Fusa Kraftlag. På denne måten ønskjer dei å støtte lokale initiativ i næringslivet i Bjørnafjorden. Fusa Kraftlag inviterer til i samarbeid med Bjørnafjorden Gründerpark og Bjørnafjorden Næringsråd. Kva er Skaparkraft? Skaparkraft er ein idéverkstad som varar […]

– Vi skal vere gode vaksne for barna i Bjørnafjorden

  14. august var alle tilsette ved barnehagar, skular, PPT, førebyggande helsetenester, Meistringsteamet og barnevern i framtidige Bjørnafjorden kommune samla i Oseana for ein felles oppstart før skuleåret braka laus. Her fekk dei sjå framsyninga #hengdeg frå Nittedal teater som handlar om nettmobbing   «Sosiale medier skaper avhengighet, tittermentalitet, ukritisk selvutlevering, og man kan anonymisere, […]

– Vi ser på Samfunnsutvikling på nytt

– Det har vore eit uroleg halvår for kommunalområdet Samfunnsutvikling. Mange og store endringar gjer at vi føler behov for å sjå på organiseringa innan området på nytt, fortel rådmann i Os og framtidige Bjørnafjorden kommune, Christian Fredrik Fotland. Samfunnsutvikling i Bjørnafjorden kommune omfattar einingane/avdelingane plan, byggesak, kart og oppmåling, prosjekt, næring, eigedom drift, samferdsel […]