Oppføringer av Ragnhild Stende Bjaadal, kommunikasjonsrådgivar i Os kommune

Sjå kva for delprosjekt som er i gang – og kva for delprosjekt som er på trappene

Mange små og store oppgåver skal løysast i samband med kommunesamanslåinga. Avdelingar, einingar og område i to kommunar skal bli til éi felles eining, og sikre like gode tenester til bjørnafjordingar på begge sider av fjorden. Prosjektleiarane Monica Totland Melvold, Marianne Kramer og Elisabeth Farstad har brukt den første delen av 2018 til å kartlegge […]

Merkevare- og kulturbygging på møteplanen for Fellesnemnda

Bjørnafjorden midt i blinken? Bjørnafjorden inspirerer? Fem ulike reklame- og kommunikasjonsbyrå er inviterte til Fellesnemnda sitt møte måndag 19. mars for å presentere korleis dei tenker vi bør jobbe med merkevare- og kulturbygging for Bjørnafjorden kommune. Ein viktig del av strategiarbeidet for samanslåinga fram mot 2020 vil vere å bygge identiteten til den nye kommunen […]

Invitasjon til alle 6. klassingar: Lag ditt kommunevåpen for Bjørnafjorden!

Kva meiner du er typisk for Bjørnafjorden? Kva ord, symbol eller naturfenomen er typisk for området vårt? Er det dyr, planter, landskapsformer, gjenstandar, historiske symbol eller anna vi kan bygge på? Dette er utfordringa alle 6. klassingar i Os og Fusa får i desse dagar. Kultureiningane i Os og Fusa har fått i oppdrag av Fellesnemnda […]