Oppføringer av Ragnhild Stende Bjaadal, kommunikasjonsrådgivar i Os kommune

Her er biblioteksjefen for Bjørnafjorden

Trine Helene Rikheim Pete (26) er tilsett som biblioteksjef i Bjørnafjorden kommune. Rikheim er i dag fungerande biblioteksjef ved Fusa folkebibliotek. Ho har tidlegare jobba ved mellom anna Deichman bibliotek i Oslo og fagbiblioteket ved Høyskolen Kristiania, og har ein bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsvitskap frå Høgskulen i Oslo og Akershus. – Eg gler meg […]

Informasjon til dykk som vil stille liste til kommunevalet 2019

Listeforslag til kommunevalet 2019 Bjørnafjorden valstyre har ansvar for behandling og godkjenning av listeforslag til kommunevalet 2019. Medlemane i Fellesnemnda er valstyre, og leiar av valstyret er leiar av Fellesnemnda, Terje Søviknes. Marianne Kramer er valansvarleg, og Elisabeth V. Nydal er ansvarleg for listeforslag og kontaktperson for partia. Nominasjonsprosessen for partia og utforminga av kommunevallistene […]

Velferdsteknologi: Saman er vi sterkare og smartare

Velferdsteknologiprosjektet har valt leverandør etter ein grundig prosess – og valet fall på Atea. Saman står vi sterkare – ikkje minst i store innkjøpsprosessar. Os og Fusa samarbeider med kommunane i Nordhordlands-regionen om val og innkjøp av velferdsteknologi. Samarbeidet har fått namnet Nordhordlandsprosjektet – saman om velferdsteknologi, og omfattar kommunane Austrheim, Austevoll, Fedje, Gulen, Lindås, […]

Kommuneoverlege og ass. kommuneoverlege tilsett

Klaus Melf er tilsett i stillinga som kommuneoverlege for Bjørnafjorden kommune (100 %). Jonas Nordvik Dale er tilsett som ass. kommuneoverlege (50 %) og som einingsleiar Legevakt i Bjørnafjorden kommune. Rekrutteringsbyrået Headvisor har bistått i prosessen. Kommunalsjef for helse og omsorg, Monica Totland Melvold har gjennomført intervjua saman med Headvisor og hovudtillitsvald. – Det er viktig for […]

– Vi ligg godt an

Eitt år overstått, og eitt år står att før vi går inn i den nye kommunen. Prosjekteigar og rådmann for Bjørnafjorden kommune, Christian Fredrik Fotland, har lagt bak seg eit svært travelt år. Innimellom dei vanlege arbeidsoppgåvene til ein landsens rådmann har han stått på scena i Operaen og i tallause råd- og fylkeshus rundt […]

Begeistra besøk på «Basen»

-«Basen» er eit fantastisk godt eksempel på vellukka tverrfagleg samarbeid til beste for barn og unge. Det er viktig og inspirerande for oss politikarar å sjå korleis dette fungerer i praksis, seier leiar i Tenesteutviklingsutvalet for Bjørnafjorden kommune, Eirik André Hesthamar (FrP). Ved «Basen» på Nore Neset ungdomsskule får elevar med spesielle behov opplæring på tvers […]