Oppføringer av Ragnhild Stende Bjaadal, kommunikasjonsrådgivar i Os kommune

– Vi skal vere der folk er

I punkt 4.2 i intensjonsavtalen for Bjørnafjorden kommune står det: «Kommunesenteret i Bjørnefjorden kommune vert Osøyro. Kommunale arbeidsplassar skal fordelast mellom dei to kommunehusa og andre kommunale arbeidsstadar. Arbeidsplassar vert fordelte om lag som i dag. Eikelandsosen vert kommunedelsenter i Bjørnefjorden kommune, og skal styrkast ved fordeling av funksjonar. Det skal leggjast vekt på å […]

Jannicke Sem-Onarheim tilsett som plansjef i Bjørnafjorden kommune

– Det er ei stor glede å melde at Jannicke Ane Søraas Sem-Onarheim er tilsett som plansjef i Bjørnafjorden kommune, seier rådmann Christian Fredrik Fotland. Sem-Onarheim (34) er i dag juridisk rådgivar hos Sweco. Før dette har ho jobba i 8 år med juridisk rådgiving innan veg, VA, plan/bygg og entreprise/prosjekt i Os kommune. Sem-Onarheim […]

Dette er sakene på det siste fellesnemnd-møtet for Bjørnafjorden

I dag, måndag 14. oktober 2019, møtest Fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune for siste gong. Lokalisering av arbeidsplassar, rekneskapsrapport og VA-norm er mellom sakene som står på dagsorden. Her kan du sjå heile sakslista. Kommunestyret for Bjørnafjorden tar over styringa i den nye kommunen når det konstituerer seg 29. oktober.

Jarle Kvalvik tilsett som kommunalsjef for Samfunnsutvikling

– Det er ei glede å melde at Jarle Kvalvik har takka ja til stillinga som kommunalsjef for Samfunnsutvikling i Bjørnafjorden kommune, seier rådmann Christian Fredrik Fotland. Jarle Kvalvik (50) har lang fartstid frå offentleg sektor. I dag er han kommunalsjef for tekniske tenester i Askøy kommune. Før dette var han utbyggingssjef i Bergen kommune, […]

Sjå merkeplattformen og den visuelle profilen for Bjørnafjorden kommune

Oktan Bergen har laga merkeplattform (visjon, misjon, verdiar og slagord), visuell profil og logo for Bjørnafjorden kommune, mellom anna på bakgrunn av innspel frå 100 vise bjørnafjordingar. Designbyrået Loops har vidareforedla leveransen frå Oktan, og laga forslag til korleis den visuelle profilen kan ta seg ut på ulike element frå koppar og pennar til nettsider […]

Lisbeth Axelsen konstituert som kommunalsjef Samfunnsutvikling

Arbeidet med å tilsetje ny kommunalsjef for Samfunnsutvikling held fram, og organiseringsprosjektet er i sluttfasen. For å avlaste rådmannen, er Lisbeth Axelsen konstituert som kommunalsjef for Samfunnsutvikling fram til ny kommunalsjef er tilsett. Kor lenge konstitueringa vil vare, avheng av kva for organisasjonsmodell som blir vald og resultatet av rekrutteringsprosessen. – Eg ser at eg […]

Dette blei diskutert på samarbeidsmøta for Bjørnafjorden 12. september

Leiinga for Bjørnafjorden-prosjektet, tillitsvalde, verneombod, kommunalsjefar og andre som jobbar med samanslåinga møtest annankvar veke til samarbeidsmøte frå klokka 8.30 til 12.00. Her tar dei opp ulike saker, frå status for dei ulike delprosjekta til framtidig organisering av einingar, og saker som er melde inn frå tilsette via dei tillitsvalde. Administrativt samarbeidsmøte og møte i […]

Trine Lindborg (Ap) blir ordførar og Harald Lekven (Sp) varaordførar i Bjørnafjorden kommune

Fem av dei sju partia som fekk plass i Bjørnafjorden kommunestyre etter valet 9. september, er einige om at den nye kommunen skal styrast av Arbeidarpartiet (8 mandat), Senterpartiet (5 mandat), Miljøpartiet Dei Grøne (3 mandat), SV (1 mandat) og KrF (1 mandat). Trine Lindborg (54) frå Arbeidarpartiet blir ordførar, medan Harald Lekven (62) frå […]