Oppføringer av Ragnhild Stende Bjaadal, kommunikasjonsrådgivar i Os kommune

Informasjon til media i samband med valdagen 9. september

Valsekretariatet i Bjørnafjorden kommune håpar denne informasjonen kan bidra til ei så smidig valavvikling som mogeleg for både media og oss som jobbar med den praktiske gjennomføringa på valdagen 9. september. Film/foto i vallokala/ved stemmegiving Bjørnafjorden kommune har 12 vallokale, seks i Os kommune og seks i Fusa kommune. I Noreg blir det gjennomført hemmelege […]

– Oppfyller intensjonsavtalen og vel så det

Dei aller fleste og største tenestene i Bjørnafjorden kommune skal ligge akkurat der dei ligg i dag, og dei aller fleste tilsette vil ha nett same arbeidsplass. Unntaket er nokre stillingar knytte til administrasjonen, som vil bli fordelte mellom kommunesenteret på Osøyro og kommunedelsenteret i Eikelandsosen. Fordeling av arbeidsplassar Intensjonsavtalen er hovuddokumentet dei to samanslåingskommunane […]

Gjer deg klar for Bunadbonanza!

Bunadbonanza! Ei feiring av bunadane i Bjørnafjorden kommune Utstilling i Griegsamlingen, Oseana kunst- og kultursenter 2. november 2019 – 5. januar 2020 Bunadane i Bjørnafjorden fortel spennande og fargerike historier om bjørnafjordingar gjennom tidene. I november opnar utstillinga «Bunadbonanza!» i Griegsamlingen i Oseana kunst- og kultursenter. Fusa husflidslag, Os husflidslag, Oseana og Bjørnafjorden kommune står […]

Bunadbonanza! Aktivitetar i utstillingsperioden

Os husflidslag og Fusa husflidslag vil fortelje om og vise ulike teknikkar og handverk knytt til bunadar i Griegsamlingen kvar helg gjennom utstillingsperioden. Du kan òg ta med deg gamle drakter og draktdelar for registrering, eller berre komme innom for å slå av ein bunadsprat. Du er hjarteleg velkomen! Laurdag 2. november, kl. 14: Utstillingsopning […]

Velkommen til Skaparkraft i Eikelandsosen 17.-19. september 2019

Skaparkraft er namnet på tre dagar i innovasjonen sitt teikn i Gründerparken i Eiklandsosen. Skaparkraft er eit initiativ frå Fusa Kraftlag. På denne måten ønskjer dei å støtte lokale initiativ i næringslivet i Bjørnafjorden. Fusa Kraftlag inviterer til i samarbeid med Bjørnafjorden Gründerpark og Bjørnafjorden Næringsråd. Kva er Skaparkraft? Skaparkraft er ein idéverkstad som varar […]

– Vi skal vere gode vaksne for barna i Bjørnafjorden

  14. august var alle tilsette ved barnehagar, skular, PPT, førebyggande helsetenester, Meistringsteamet og barnevern i framtidige Bjørnafjorden kommune samla i Oseana for ein felles oppstart før skuleåret braka laus. Her fekk dei sjå framsyninga #hengdeg frå Nittedal teater som handlar om nettmobbing   «Sosiale medier skaper avhengighet, tittermentalitet, ukritisk selvutlevering, og man kan anonymisere, […]

– Vi ser på Samfunnsutvikling på nytt

– Det har vore eit uroleg halvår for kommunalområdet Samfunnsutvikling. Mange og store endringar gjer at vi føler behov for å sjå på organiseringa innan området på nytt, fortel rådmann i Os og framtidige Bjørnafjorden kommune, Christian Fredrik Fotland. Samfunnsutvikling i Bjørnafjorden kommune omfattar einingane/avdelingane plan, byggesak, kart og oppmåling, prosjekt, næring, eigedom drift, samferdsel […]

Kompensasjon for tilsette som må skifte arbeidsstad

Dersom du som er tilsett i komande Bjørnafjorden kommune må skifte arbeidsstad som følgje av kommunesamanslåinga, og blir påført ekstra kostnader eller reisetid ved transport mellom heim og arbeidsstad, kan du søkje om å få kompensasjon. Kompensasjonen er tidsavgrensa. Kven kan søkje om denne kompensasjonen? Tilsette i Os eller Fusa kommunar som får endra frammøtestad* […]