Oppføringer av Ragnhild Stende Bjaadal, kommunikasjonsrådgivar i Os kommune

– Brukarane og dei som jobbar tettast med dei skal forme helse- og omsorgstenestene våre

-Vi skal ruste oss for å gi gode helse- og omsorgstenester også etter at SIO-prosjektet er over. Det vil bli krevjande. Det er heilt umogleg å drive med forbetring og effektivisering av tenester utan å involvere brukarane og dei som jobbar tettast på brukaren. Det er dei som veit kor skoen trykker, seier helse- og […]

Sjå, vi digitaliserer! Enklare kommunikasjon mellom brukar og kommunale helsetenester

Helsenorge.no er den offentlege helseportalen på nett i Noreg. Her kan du logge inn med MinID og sjå helseinformasjon som er registrert om deg. Du får òg tilgang til ei rekke sjølvbeteningsløysingar, som å bytte fastlege, få oversyn over reseptane dine og sjekke vaksinane dine. Os er ein av dei aller første kommunane i Noreg […]

OI, eit organisasjonstannhjul!

Nå er det klart korleis eininga som har fått namnet Organisasjon og innovasjon, populært kalla OI, skal vere organisert i Bjørnafjorden kommune. – OI har ikkje eit organisasjonskart, vi har eit organisasjonstannhjul, seier OI-sjef, Elisabeth Farstad. – Dei ulike boksane illustrerer tannhjul som viser at vi er avhengige av kvarandre for å få hjula til å […]

– Det er du som skal fortelje oss korleis vi skal vere

Berre for å klargjere: Når vi seier identitet for Bjørnafjorden kommune, meiner vi ein visuell identitet – altså korleis Bjørnafjorden kommune skal sjå ut og presentere seg sjølv i fargar, former og slagord. Vi har ikkje tenkt å fortelje deg- framtidige bjørnafjording – korleis du er eller skal vere. Men vi håpar at måten Bjørnafjorden kommune framstår på vil […]