Oppføringer av Ragnhild Stende Bjaadal, kommunikasjonsrådgivar i Os kommune

Førehandsstemming ved kommune- og fylkestingsvalet 2019

Den ordinære førehandsstemminga starta måndag 12. august og held fram til fredag 6. september 2019. Du kan førehandsstemme til kommune- og fylkestingsvalet i både Os og Fusa kommunar. Her kan du førehandsstemme i framtidige Bjørnafjorden kommune Fusa: Kommunetunet i Eikelandsosen, kl. 9-15, måndag til fredag. Os: Kommunetorget på Os rådhus, kl. 8-17 måndag, kl. 8-15 […]

Har du eit ledig næringslokale eller næringstomt? Gi oss ein lyd!

Har du ledig næringslokale, lager eller næringstomt? På www.lokalerios.no finn potensielle leigetakarar og kjøparar oversikt over ledige næringslokale og -tomter i Os kommune. No skal oversikta bli til lokaleribjornafjorden.no, og òg omfatte ledige næringslokale i dagens Fusa kommune. Vi oppmodar difor alle aktørar i framtidige Bjørnafjorden kommune, som har eit ledig lokale, næringstomt, lager eller […]

Kven fortener Bedriftsutviklingsprisen for landbruket 2019?

Har du starta eller kjenner du til ei vellukka bedrift som driv berekraftig med utgangspunkt i landbruket og bygdene sine ressursar? Då kan du nominere bedrifta til Bedriftsutviklingsprisen for landbruket 2019. Innovasjon Norge deler kvart år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet. Kvart fylke kårar ein vinnar som får 50 000 […]

Fusa offisielt inn i SIO-prosjektet frå 1. juli

Frå 1. juli blir Fusa kommune ein del av SIO-prosjektet (forsøksordning med statlege kriterium og finansiering av omsorgstenester), saman med Os. I juni var fusingane Gro Elisabeth Amås, Bodil Lunde hansen, Ann Kristin Næss, Lene Tveit og Anne Skagseth med osingane Liv Eriksen Villeneuve og Kari Wågsæther på ei informasjons- og opplæringssamling med Helsedirektoratet på […]

Siste møte i Fellesnemnda før sommaren

I dag, 17. juni klokka 12 samlar Fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune seg til det siste møtet på denne sida av sommaren. Møtet finn stad i Kommunestyresalen i Os rådhus og er ope for alle interesserte. På dagsorden står mellom anna reglement for folkevalde, invitasjon til deltaking i bustadsosialt utviklingsarbeid og nytt ordførarkjede for Bjørnafjorden kommune. […]

Kva gjer kommunesamanslåinga med identitetskjensla til fusingar og osingar?

Dei rasjonelle argumenta for samanslåing av kommunar – «større og meir robuste»- kan verke i overkant kjølige og distanserte for ein som kjenner sterk tilhøyrsel og kjenslemessige band til fellesskapet i eigen kommune (kommune kjem jo av det latinske ordet for «felles»). Kva gjer samanslåing av kommunar med denne identitetskjensla hos mange av oss? Og […]

Leirstein ny byggesaksleiar for Bjørnafjorden og Andaas konstituert plansjef for Os

Jan Egil Leirstein er tilsett som leiar for byggesaksavdelinga i Bjørnafjorden kommune. Leirstein er plan- og bygningssjef i Fusa kommune, og vil fungere som leiar for byggesaksavdelingane i begge kommunane fram til dei blir éi byggesaksavdeling i Bjørnafjorden kommune. Asle Andaas blir konstituert som plansjef når noverande plansjef i Os kommune, Tina Sinclair, sluttar i […]

Godkjente vallister frå dei politiske partia

Vallistene blei godkjente i møte i valstyret 6. mai 2019. Godkjent valliste Arbeidarpartiet Godkjent valliste Fremskrittspartiet Godkjent valliste Høgre Godkjent valliste Kristeleg Folkeparti Godkjent valliste Miljøpartiet Dei Grøne Godkjent valliste Raudt Godkjent valliste Senterpartiet Godkjent valliste SV -Sosialistisk Venstreparti Godkjent valliste Venstre Sjå dei opphavelege listeforslaga.