Oppføringer av Ragnhild Stende Bjaadal, kommunikasjonsrådgivar i Os kommune

Dette er kommunestyret for Bjørnafjorden kommune

(Personstemmer/slengjarar i parentes) Fremskrittspartiet 1: Terje Søviknes (2.124/189) 2: Espen Aspenes (322/19) 3: Laila Reiertsen (300/17) 4: Eirik André Hesthamar (182/29) 5: Gustav Bahus (185/8) 6: Magne Djuvik (156/27) 7: Tore Kleppe (185/16) 8: Marianne Hjelle (122/16) 9: Bjarte Aarvik (69/10) 10: Jonn Garvik (64/9) 11: Tor Inge Døsen (68/4) 12: Ole Viggo Skaathun (67/5) […]

Informasjon til media i samband med valdagen 9. september

Valsekretariatet i Bjørnafjorden kommune håpar denne informasjonen kan bidra til ei så smidig valavvikling som mogeleg for både media og oss som jobbar med den praktiske gjennomføringa på valdagen 9. september. Film/foto i vallokala/ved stemmegiving Bjørnafjorden kommune har 12 vallokale, seks i Os kommune og seks i Fusa kommune. I Noreg blir det gjennomført hemmelege […]

– Oppfyller intensjonsavtalen og vel så det

Dei aller fleste og største tenestene i Bjørnafjorden kommune skal ligge akkurat der dei ligg i dag, og dei aller fleste tilsette vil ha nett same arbeidsplass. Unntaket er nokre stillingar knytte til administrasjonen, som vil bli fordelte mellom kommunesenteret på Osøyro og kommunedelsenteret i Eikelandsosen. Fordeling av arbeidsplassar Intensjonsavtalen er hovuddokumentet dei to samanslåingskommunane […]

Bunadbonanza! Aktivitetar i utstillingsperioden

Os husflidslag og Fusa husflidslag vil fortelje om og vise ulike teknikkar og handverk knytt til bunadar i Griegsamlingen kvar helg gjennom utstillingsperioden. Du kan òg ta med deg gamle drakter og draktdelar for registrering, eller berre komme innom for å slå av ein bunadsprat. Du er hjarteleg velkomen! Laurdag 2. november, kl. 14: Utstillingsopning […]

Velkommen til Skaparkraft i Eikelandsosen 17.-19. september 2019

Skaparkraft er namnet på tre dagar i innovasjonen sitt teikn i Gründerparken i Eiklandsosen. Skaparkraft er eit initiativ frå Fusa Kraftlag. På denne måten ønskjer dei å støtte lokale initiativ i næringslivet i Bjørnafjorden. Fusa Kraftlag inviterer til i samarbeid med Bjørnafjorden Gründerpark og Bjørnafjorden Næringsråd. Kva er Skaparkraft? Skaparkraft er ein idéverkstad som varar […]

– Vi skal vere gode vaksne for barna i Bjørnafjorden

  14. august var alle tilsette ved barnehagar, skular, PPT, førebyggande helsetenester, Meistringsteamet og barnevern i framtidige Bjørnafjorden kommune samla i Oseana for ein felles oppstart før skuleåret braka laus. Her fekk dei sjå framsyninga #hengdeg frå Nittedal teater som handlar om nettmobbing   «Sosiale medier skaper avhengighet, tittermentalitet, ukritisk selvutlevering, og man kan anonymisere, […]

– Vi ser på Samfunnsutvikling på nytt

– Det har vore eit uroleg halvår for kommunalområdet Samfunnsutvikling. Mange og store endringar gjer at vi føler behov for å sjå på organiseringa innan området på nytt, fortel rådmann i Os og framtidige Bjørnafjorden kommune, Christian Fredrik Fotland. Samfunnsutvikling i Bjørnafjorden kommune omfattar einingane/avdelingane plan, byggesak, kart og oppmåling, prosjekt, næring, eigedom drift, samferdsel […]

Kompensasjon for tilsette som må skifte arbeidsstad

Dersom du som er tilsett i komande Bjørnafjorden kommune må skifte arbeidsstad som følgje av kommunesamanslåinga, og blir påført ekstra kostnader eller reisetid ved transport mellom heim og arbeidsstad, kan du søkje om å få kompensasjon. Kompensasjonen er tidsavgrensa. Kven kan søkje om denne kompensasjonen? Tilsette i Os eller Fusa kommunar som får endra frammøtestad* […]