Oppføringer av Ragnhild Stende Bjaadal, kommunikasjonsrådgivar i Os kommune

– Ta møtet på Skype!

– Målet vårt er å gjennomføre annakvart prosjektmøte ved hjelp av Skype, seier prosjektleiar for delprosjektet Forvaltning helse og omsorg, Guri Ljones. Ho, og eit førtitals andre med ansvar for delprosjekt i samband med kommunesamanslåinga, var tysdag samla i Kommunestyresalen i Os rådhus, mellom anna for ei innføring i verktøy som Prosjektportalen og Skype. Her […]

Samling for alle delprosjektleiarar 22. mai

Tysdag 22. mai er alle delprosjektleiarar inviterte til eit felles planleggingsmøte i Kommunestyresalen på Os rådhus. Dei tre hovudprosjektleiarane i kommunesamansslåingsprosjektet, Monica Totland Melvold, Marianne Kramer og Elisabeth Farstad, er ansvarlege for programmet denne dagen. Målet med samlinga er å gi delprosjekta og delprosjektleiarane gode rammer for arbeidet, og sikre felles arbeidsmetodikk på tvers av […]

Sjå kva for delprosjekt som er i gang – og kva for delprosjekt som er på trappene

Mange små og store oppgåver skal løysast i samband med kommunesamanslåinga. Avdelingar, einingar og område i to kommunar skal bli til éi felles eining, og sikre like gode tenester til bjørnafjordingar på begge sider av fjorden. Prosjektleiarane Monica Totland Melvold, Marianne Kramer og Elisabeth Farstad har brukt den første delen av 2018 til å kartlegge […]