Sjå, vi digitaliserer endå litt til!

Digitalisering handlar i første rekke om å forenkle - og forenkling…

NAV-leiar for Bjørnafjorden tilsett

Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth er tilsett som leiar for NAV…

Snart klart for fleire politiske strøymingar

I desember i fjor blei det mogleg å sjå kommunestyremøta i…

Bjørnafjorden ungdomsråd på gang

- Ein treng ikkje vere partipolitisk engasjert for å engasjere…

Les Bjørnafjorden-magasinet

Os og Fusaposten har laga eit magasin som kjem som bilag…

Eigedomsskatt, økonomireglement, bussavgangar og bru mellom Os og Fusa

Dette er nokre av sakene på saklista til Fellesnemnda for Bjørnafjorden…

Sjå listeforslag frå dei politiske partia

Førebelse listeforslag frå dei politiske partia Listeforslaga…

Vellukka UKM for Os og Fusa

Laurdag 9. mars blei det for sjuande og siste gong arrangert…

- Openheit skal gjere litt vondt

Du og eg er faktisk på jobb for å forvalte fellesskapets ressursar…

Søk om midlar frå #herkjembjørnafjorden-fondet

Os og Fusa slår seg saman til Bjørnafjorden 1. januar 2020.…