Jannicke Sem-Onarheim tilsett som plansjef i Bjørnafjorden kommune

- Det er ei stor glede å melde at Jannicke Ane Søraas…

Dette er sakene på det siste fellesnemnd-møtet for Bjørnafjorden

I dag, måndag 14. oktober 2019, møtest Fellesnemnda for…

Jarle Kvalvik tilsett som kommunalsjef for Samfunnsutvikling

- Det er ei glede å melde at Jarle Kvalvik har takka ja…

Saker frå barnehagefeltet ute på høyring

Fellesnemnda har vedteke å legge tre saker frå barnehagefeltet…

- Kjøp via eHandel, ikkje i andre nettbutikkar

Det er lett å tru at ein kan gjere eit ordentleg kupp når ein…

Sjå merkeplattformen og den visuelle profilen for Bjørnafjorden kommune

Oktan Bergen har laga merkeplattform (visjon, misjon, verdiar…

Lisbeth Axelsen konstituert som kommunalsjef Samfunnsutvikling

Arbeidet med å tilsetje ny kommunalsjef for Samfunnsutvikling…

Dette blei diskutert på samarbeidsmøta for Bjørnafjorden 12. september

Leiinga for Bjørnafjorden-prosjektet, tillitsvalde, verneombod,…

Visuell profil, kontorarbeidsplassar, ordførarkjede og bandtvang

Dette er berre nokre av sakene som skal leggast fram for Fellesnemnda…

Trine Lindborg (Ap) blir ordførar og Harald Lekven (Sp) varaordførar i Bjørnafjorden kommune

Fem av dei sju partia som fekk plass i Bjørnafjorden kommunestyre…