Namn på ny kommune – ditt innspel!

Vi inviterer med dette alle innbyggjarar i dei to kommunane til å koma med framlegg til kommunenamn på den nye kommunen.

Den viktigste jobben begynner nå

- Kommunereformen skal være en struktur- og demokratireform. Stortinget har vedtatt strukturen.

Kommune- og regionreform

Nye kommuner og regioner for bedre velferd og sterkere lokalsamfunn.

Os og Fusa blei betre kjende, såg på vegen vidare

Den 24. januar var det konferanse for formannskap, gruppeleiarar og tillitsvalde i begge kommunar.

Bakgrunn for kommunereforma

Her kan du lese om bakgrunnen for kommunereforma og vegen fram mot vedtak i kommunestyra 22. juni 2016