Nytt gardsnummer for alle eigedomar i Fusa kommune

På grunn av samanslåing av matrikkel og grunnbok i nye…

Vil du vere med i Bjørnafjorden ungdomsråd?

Det skal veljast representantar til Bjørnafjorden…

Varslingssaka på Luranetunet

Os kommune har i dag motteke den endelege rapporten frå advokatfirmaet…

Den nye aktivitetsportalen er open

  Meir enn 30 lag og organisasjonar i Bjørnafjorden…

Skuleruta 2020–2021 ute på høyring

Framlegg til barnehage- og skulerute for grunnskulen i Bjørnafjorden…

Budsjettkonferansen for Bjørnafjorden er i gang

  Onsdag 6. og torsdag 7. november er formannskapet,…

Reglement for folkevalde lagt ut til høyring

Ei av sakene på saklista til Bjørnafjorden kommunestyre sitt…

Sjå framlegg til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 for Bjørnafjorden kommune

Her finn du kommunedirektøren (tittelen som erstattar "rådmann"…

Første møte i nytt kommunestyre

29. oktober klokka 16.00 har Bjørnafjorden kommunestyre konstituerande…

Lyseparken-plan til mekling

  Områdereguleringa for Lyseparken er heilt i sluttfasen,…