På veg mot eit "vi"

Vi både snakkar og høyrer mykje om utvikling av felles kultur,…

Vi søkjer brannsjef, varabrannsjef og leiar for brannførebyggande avdeling

Tre spennande leiarstillingar til vårt framtidsretta beredskapssenter…

Industriverksemder kan kutte utslepp med støtte frå Enova

Gjennom programmet "Energi- og klimasatsingar i industrien",…

Har du ein idé til grøn næringsutvikling? Søk om støtte frå fylkeskommunen

Hordaland fylkeskommune har sett av 13,5 millionar kroner til…

Sjå, vi digitaliserer endå litt til!

Digitalisering handlar i første rekke om å forenkle - og forenkling…

NAV-leiar for Bjørnafjorden tilsett

Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth er tilsett som leiar for NAV…

Snart klart for fleire politiske strøymingar

I desember i fjor blei det mogleg å sjå kommunestyremøta i…

Bjørnafjorden ungdomsråd på gang

- Ein treng ikkje vere partipolitisk engasjert for å engasjere…

Les Bjørnafjorden-magasinet

Os og Fusaposten har laga eit magasin som kjem som bilag…

Eigedomsskatt, økonomireglement, bussavgangar og bru mellom Os og Fusa

Dette er nokre av sakene på saklista til Fellesnemnda for Bjørnafjorden…