Sjå listeforslag frå dei politiske partia

Førebelse listeforslag frå dei politiske partia Listeforslaga…

Vellukka UKM for Os og Fusa

Laurdag 9. mars blei det for sjuande og siste gong arrangert…

- Openheit skal gjere litt vondt

Du og eg er faktisk på jobb for å forvalte fellesskapets ressursar…

Søk om midlar frå #herkjembjørnafjorden-fondet

Os og Fusa slår seg saman til Bjørnafjorden 1. januar 2020.…

Mannen bak kommunevåpenet

Endeleg er det offentleg kven som har teikna det nye kommunevåpenet…

Desse skal organisere det første valet i Bjørnafjorden kommune

Alle val er viktige historiske hendingar. Men kommune- og fylkesvalet…

Årets første møte i Fellesnemnda

Fråsegn til kommunane sine budsjett og økonomiplanar, kommunevåpen,…

Her er biblioteksjefen for Bjørnafjorden

Trine Helene Rikheim Pete (26) er tilsett som biblioteksjef…

Informasjon til dykk som vil stille liste til kommunevalet 2019

Listeforslag til kommunevalet 2019 Bjørnafjorden valstyre…