Endringar i prosjektleiinga i Bjørnafjorden

Monica Totland Melvold er på plass som kommunalsjef for helse og omsorg i Os og Bjørnafjorden kommune. Dette gir endringar i prosjektleiinga for Bjørnafjorden.
Monica vil framleis ha ansvaret for prosjekt innan Helse og omsorg. Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Line Rye, overtar ansvar for prosjekta innan Oppvekst.
Fellesnemnda har vedtatt ny organisasjonsstruktur, der Kultur er plassert under Samfunnsutvikling. Derfor er ansvaret for kulturprosjektet overført til Marianne Kramer, som har ansvaret for Samfunnsutviklings-prosjekta.