Godkjente vallister frå dei politiske partia

Vallistene blei godkjente i møte i valstyret 6. mai 2019.

Sjå dei opphavelege listeforslaga.