Her kan du stemme på valdagen

Valdagen for kommune- og fylkestingsvalet 2019 er måndag 9. september. I Bjørnafjorden kommune har vi 12 vallokale geografisk spreidd over heile kommunen.

Her er oversikten med adresse og kart til alle vallokale i den nye kommunen.

Du kan stemme i det vallokalet som er mest praktisk for deg, sjølv om det på valkortet står oppført eit spesifikt vallokale. Hugs å ta med deg legitimasjon og valkort.

Merk deg at du på valdagen ikkje kan stemme i Kommunetorget i Os rådhus eller i Kommunetunet i Eikelandsosen. Du må møte opp i eitt av vallokala som er lista opp nedanfor.

Desse vallokala er opne frå 09.00 til 21.00 på valdagen:

 • Eikelandsfjorden samfunnshus
 • Lunde barneskule
 • Lysekloster barneskule
 • Nore Neset Allaktivitetshus
 • Os Idrettspark Kuventræ
 • Oseana kunst- og kultursenter
 • Søfteland barneskule

Desse vallokala er opne frå 13.00 til 21.00 på valdagen:

 • Fusa samfunnshus
 • Hålandsdalen Montessoriskule
 • Nore Fusa skule
 • Strandvik Montessoriskule
 • Søre Fusa skule