Ny kommune – nytt kyrkjeleg fellesråd

Når Os og Fusa slår seg saman, følger kyrkjene med.
Dei kyrkjelege fellesråda i Os og Fusa slår seg saman til Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd med verknad frå 01.12.2019 – altså ein månad før resten av kommunane.

Prosessen med samanslåing har starta. Du kan lese meir om prosjektet her