Kommunevåpen, nynorsk og digitalisering på saklista til Fellesnemnda

Her kan du sjå alle sakene Fellesnemnda for Bjørnafjorden kommune skal behandle og diskutere på møtet i Fusa, måndag 25. juni.

Dette er det siste møtet i Fellesnemnda på denne sida av sommaren. Neste møte er 10. september.