Sjå listeforslag frå dei politiske partia

Førebelse listeforslag frå dei politiske partia

Listeforslaga skal godkjennast av valstyret for Bjørnafjorden kommune 6. mai.