….og desse blir avdelingsleiarar i Organisasjon og innovasjon

Tidlegare denne veka blei det klart kven som er tilsett som leiarar for dei ulike einingane/ansvarsområda under kommunalsjefane innan Oppvekst, Helse og velferd og Samfunnsutvikling i Bjørnafjorden kommune. No er òg dei fleste namna for Organisasjon og innovasjon klare. Unntaket er stillinga som leiar for Dialog, som vil bli lyst ut internt.


Sjå korleis Organisasjon og innovasjon skal vere organisert: OI, eit organisasjonstannhjul!