Samling for alle delprosjektleiarar 22. mai

Tysdag 22. mai er alle delprosjektleiarar inviterte til eit felles planleggingsmøte i Kommunestyresalen på Os rådhus. Dei tre hovudprosjektleiarane i kommunesamansslåingsprosjektet, Monica Totland Melvold, Marianne Kramer og Elisabeth Farstad, er ansvarlege for programmet denne dagen.

Målet med samlinga er å gi delprosjekta og delprosjektleiarane gode rammer for arbeidet, og sikre felles arbeidsmetodikk på tvers av områda.

Oversikt over delprosjektleiarar og delprosjekt

Program for dagen

08.30-09.00 Kaffi

09.00-09.20 Velkommen v/Monica. Rådmannen får ordet.

 • Tidsline
 • Kva skjer etter juni 2018 – to sjefar? Type oppgåver. Kva skjer når?
 • Politiske saker – kva bør drøftast politisk?

09.20-09.40 Forventningar til prosjektleiarane m/utgangspunkt i prosjektmandatet v/Monica, Marianne og Elisabeth  – summing og refleksjon omkring dette

 • Forventningar v/Monica
 • Prinsipielle saker v/Elisabeth
 • Drøftingssaker tillitsvalde v/Marianne

09.40-09.50 Pause

09.50-10.10 Rapportering – til kven, korleis og kvifor v/Monica, Marianne og Elisabeth

10.10-11.10 Opplæring

 • Korleis bruke Prosjektportalen v/Simen
 • Korleis bruke One Note v/Simen
 • Korleis bruke Skype v/Ottar

 

11.10-11.30 Kvalitetssystemet v/Beate

 

11.30-12.00 Lunsj

 

12.00-12.30 Informasjon

 • Rollene som verneombod og tillitsvald
 • Verksemdsoverdraging v/Jeanette og Ingrid

 

12.30-13.00 Erfaringsutveksling i grupper – oppsummering

 • Behov for prosjektleiarstøtte
 • Møteplassar – kor ofte?