Slik er samanslåingsprosjektet organisert

Organisasjonskart for kommunesamanslåingsprosjektet 2018-2020