Dette er dei tillitsvalde i kommunesamanslåingsarbeidet

Tillitsvalde i Fusa og Os kommunar har faste samarbeidsmøte med rådmannen og den administrative arbeidsgruppa kvar 14. dag. Her tar dei opp spørsmål og innspel dei har fått frå sine medlemmar i dei to kommunane.
I tillegg er tillitsvalde representerte i alle delprosjektgrupper.

Dei tillitsvalde skal vere dei tilsette si røyst inn i dei mange ulike prosjekta og prosessane som går føre seg i samband med bygginga av Bjørnafjorden kommune.

Har du spørsmål eller innspel til dei tillitsvalde? Ta kontakt.

Her finn du lenker til avtalar, rutinar og planar knytt til omstillingsprosessen.

Svanhild Riise

Svanhild Riise

Hovudtillitsvald for Utdanningsforbundet/Unio i Fusa kommune

Tlf. 414 51 826
E-post: svanhild.riise@fusa.kommune.no

Siw-Ingrid Kaland

Siw-Ingrid Kaland

Hovudtillitsvald for Fagforbundet/LO i Fusa kommune

Tlf. 902 96 236
E-post: siw.ingrid.kaland@fusa.kommune.no

Linda Ann Lohne

Linda Ann Lohne

Hovudtillitsvald for Delta/YS i Fusa kommune

Tlf. 471 60 710
E-post: linda.ann.lohne@fusa.kommune.no

Siri Clausen

Siri Clausen

Hovudtillitsvald for Akademikerne kommune/NITO/ Escona/Naturviterne/Norsk psykologforening for Fusa kommune

Tlf. 56 58 01 35
E-post: siri.clausen@fusa.kommune.no

Åse Gjerde

Åse Gjerde

Hovudtillitsvald for Delta i Os kommune

Tlf. 56 57 50 06/922 36 482
E-post: aase.gjerde@os-ho.kommune.no

Trond Solholm

Trond Solholm

Hovudtillitsvald for Fagforbundet i Os kommune

Tlf. 56 57 50 54
E-post: tos@os-ho.kommune.no

Ingrid Nissen Kjørsvik

Ingrid Nissen Kjørsvik

Hovudtillitsvald for Utdanningsforbundet i Os kommune

Tlf. 56 57 52 99/916 15 356
E-post: ink@os-ho.kommune.no

Eivind Solberg

Eivind Solberg

Tillitsvald for Escona i Os kommune

Tlf. 56 57 50 75/957 98 667
E-post: eiso@os-ho.kommune.no