Vi søkjer brannsjef, varabrannsjef og leiar for brannførebyggande avdeling

Tre spennande leiarstillingar til vårt framtidsretta beredskapssenter på Moberg:
les meir og søk på finn.no